הביתה | אודות |  תחומי פעילות  | מקום של מעוף  יצירת קשר


Your children are not your children


I asked them "how is it possible to kill children "?

They told me "but their parents are enemies "..
They told me "they educate them against us and use their bodies "..
They told me "they need to take responsibility.. "
 
And me, when hearing these words..
remember the deep words of the philosopher and poet Kahlil Gibran "On children" :
 

Your children are not your children .
They are the sons and daughters of Life's longing for itself
.
They come through you but not from you
,
And though they are with you yet they belong not to you
.
You may give them your love but not your thoughts
,
For they have their own thoughts
.
You may house their bodies but not their souls
,
For their souls dwell in the house of tomorrow
,
which you cannot visit, not even in your dreams
.
You may strive to be like them
,
but seek not to make them like you
.
For life goes not backward nor tarries with yesterday
.
You are the bows from which your children
as living arrows are sent forth
.
The archer sees the mark upon the path of the infinite
,
and He bends you with His might
that His arrows may go swift and far
.
Let our bending in the archer's hand be for gladness
;
For even as He loves the arrow that flies
,
so He loves also the bow that is stable
.

 

So i am calling you today to save all the children
Children are free people
Let us be obligated more to their freedom and their life rather then to our opinions, hate and fears. .
Let us ask ourselves what we can do for them
and not what we can do against their parents and their land.
Then will our children live in peace

ילדיכם אינם הילדים שלכם


שאלתי "איך אפשר להמשיך להרוג ילדים ?"

אמרו לי... " אבל ההורים שלהם אויבים שלנו"
אמרו לי... "ההורים שלהם מחנכים אותם נגדנו ומשתמשים בגופם"
אמרו לי... "הם צריכים לקחת אחריות..."

ואני בשמעי את המשפטים האלו,
נזכר תמיד במילים העמוקות שכתב המשורר והפילוסוף חליל ג'ובראן :

"ילדיכם אינם הילדים שלכם.
הם הבנים והבנות של כמיהת החיים אל עצמם.
הם באים אל העולם דרככם,
אך אין הם באים מכם,
ואף כי הם נמצאים איתכם,
אין הם שייכים לכם.
אתם יכולים להעניק להם את אהבתכם,
אך לא את מחשבותיכם,
משום שיש להם מחשבות משל עצמם.
אתם יכולים לארח את גופם אך לא את נשמתם,
כי נשמתם שוכנת בבית המחר,
שבו אינכם יכולים לבקר, אף לא בחלומותיכם.
אתם יכולים לנסות לדמות להם,
אך אל תנסו לגרום להם לדמות לכם."

 
לפיכך אקרא אתכם היום לשמור על הילדים באשר הם.
הילדים הם עם חופשי.
בואו נהיה מחוייבים לחופש ולחיים שלהם
יותר מאשר לדעותינו, לשינאתנו ולפחדנו.
בואו נשאל מה צריך לעשות למענם
ולא מה לעשות נגד הוריהם ואדמתם!
אז, יבוא שלום לילדינו.

 


אלעד ואזנה
הובלת קבוצות דיאלוג ועשייה חברתית
פיתוח תוכניות לימודיות לשלום ואמון
העצמת גופים ופעילים חברתיים
054.2497009
eladvazana@gmail.com